sağlık, kadın, hastalıklar, cilt bakımı, sağllık haberleri, sağlık bilgileri, çocuk, pspikoloji

mevlid kandil şiiri

Müşerref olduk teşrifinle ya Muhammed
Nurun Kainatı ihtizaza getirdi şevk ve heyacanla
Yoluna abad oldu her bir zerre her bir an
Teslim eyleyip teyid için kainata

Müşevvik olduk (şevke geldik) iltihakınla ya Muhammed
Lem’atın Arzı aşka getirdi sevgi ve muhabbetle
Meşkine meyalan oldu her bir kalb her bir seyir
Takdis eyleyip temin için aleme

Müstefiz olduk (feyz aldık) feyzinle ya Muhammed
Ziyan Zemini zikre getirdi şevk ve gönül ile
Virdin yol oldu her bir vücut her bir zikirde
Tezkir edip telif için aktara

Mutmain olduk (tatmin olduk) ıspatınla ya Muhammed
Bürhan’ın Ukulu iz’ana getirdi akıl ve muhakemeyle
Düsturun yol oldu her bir fikir her bir zekada
Tefekkür edip teslim için Halıka
Dr. Uğur Yahşi, Küçük Çamlıca, İST. 25.02.2010 10:00

Uğur Yahşi

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: