sağlık, kadın, hastalıklar, cilt bakımı, sağllık haberleri, sağlık bilgileri, çocuk, pspikoloji

Kadın vücudu

şüphesiz ki kadınlar için vücutları çok önemlidir ve yine şüphesiz ki kadın vücudu erkekler için çok önemlidir.
vucut14 1546 Kadın vücudu

Şu anda 2500 yılında olduğumuzu ve o günün tarihçile­rinin 20. yüzyıldaki kadın vücudunun nasıl olduğu konu­sunda bir araştırma yapmaya karar verdiklerini düşleyelim. Araştırmacılar, o günlerin kadın dergilerine ve sayısız fo­toğraflara bakıp, ince uzun kadın siluetlerinin, dolayısıyla zayıflığın ortak nokta olduğunu göreceklerdir.

vucut11 8476 Kadın vücudu

Böylece ta­rihçiler, o dönemde tüm dünyadaki kadınların böyle oldu­ğu sonucuna varacaklardır.Biz de bugün, Rafael’in Venüsün üç Tanrıçası, Rubens’in Denizkızları veya bize daha yakın bir dönemde ölen Renoir’m çıplakları; Maillot’nun heykelleri veya Courbet’nin yıkanan kadınlarına bakarak aynı hatayı yapıyo­ruz.
vucut9 7458 Kadın vücudu

Tüm bu saydığımız eserlerdeki ortak nokta, kadınların dolgun ve yuvarlak hatlı oluşlarıdır.Bizler de eskiden ka­dınların tombul ve balıketinde olduğu sonucuna varıyoruz. Oysa, yanıtlamamız gereken soru, bu sanatçıların eserle­rinde o dönemin gerçeğini mi yansıttıkları, yoksa ideal “dişi”yi ifade etmeye mi çalıştıklarıdır.

Tıpkı bugün, çağdaş dergilerde, okuyucularının düşlerindeki kadın imajının geliştirilmesine uğraşıldığı gibi…

Kadın vücudu

Advertisements

Tag Cloud

%d bloggers like this: