sağlık, kadın, hastalıklar, cilt bakımı, sağllık haberleri, sağlık bilgileri, çocuk, pspikoloji

Topuk bölgesinde oluşan bir rahatsızlık olan düz taban hastalığının tanımı, tedavisi ve teşhisi gibi konularda açıklama yapan uzmanlar bazı bilgiler verdiler.

duz taban Düz taban hastalığı nedir?

Düz Taban (Pes Planus) Nedir?
Ayak tabanında uzunlamasına mevcut olan kavsin düzleşmesi sonucu gelişir. Esnek (fleksibl) ve sert (rijid) diye iki tipe ayrılır. Esnek olan düzlükte kişi ayağını kaldırdığında tabandaki düzlük ortadan kalkar. Sert tipte ise tabanın şekli yük verilmesine bağlı kalmaksızın düzdür. Düz tabanlıkla beraber bilek ve orta ayak eklemlerinin de içe açılanması görülebilir. Yeni doğanda ayak tabanı düzdür. Kasların ve bağların kuvvetlenmesi ile, çoğunda 5-6 yaşına kadar kavis oluşur. Erişkinlerde ise %20 oranında görülür ve bunların çoğunda şikayet yoktur ve çoğu esnek tipte düzlüktür
Düztabanlığın tıptaki adi pes planustur ve Düztabanlık bazen yorgunluk belirtileri ile ileri yaşlarda farkediiir. ayak kemiklerinin ortopedik bozuklukla rından biridir. Doğuştan olduğu kadar ge­nellikle çocukluk çağında kusurlu yere bas­ma, biçimsiz ayakkabılar giyme sonucu ortaya çıkan ve ayak tabanının kavsinin kaybolmasına ve düzleşmesine neden olan bir rahatsızlıktır. Bu kimseler rahat yürü­yemezler ve ağrılardan yakınırlar. Bir kim­senin düztaban olup olmadığını anlamak için çıplak ve ıslak ayakla düz bir zemine basmak gibi basit bir yöntem uygulanır. Normal kimselerde ayak izi parmak ve to­puklar arasında incelme ve hatta kesilme­ler gösterdiği halde düztabanlarda kalın bir iz vardır. Ancak küçük çocuklarda ayak tabanı kavsi henüz tam belirmediği için onlarda düztabanlığı anlamak zordur.Düztabanlığı tedavi etmek için bu gibi has­talıkların uzmanı olan ortopedistlere baş­vurmak ve onların
önereceği özel ayak­kabıları giymek gereklidir. Bazı ağır du­rumlarda operasyon yararlı olabilir.

Düz Tabanlığın Belirtileri
Çocuk 2 yaşına geldiği zaman ayak kemiklerinde anatomik yerleşimler başlar ve 7 yaşına kadar sürer…
Düz tabanlığı “Kavisleri düzdür, topuk da dışa doğru kaçar” diyerek tanımlayan Dr. Yaman Ege, düz tabanlı çocuğun çabuk yorulduğunu uzun süre anne babasıyla yol yürümede zorlandığını belirtti.
Bu şikayetlerle doktora muayene edilip, topukların dışa kaçması ve kavislerin düz olduğu görüldüğünde, ortopedik ayakkabıların tavsiye edildiğini belirten Dr. Yaman Ege, “Bu ayakkabılardan aşağı yukarı 7 yaşına kadar faydalanılır. 7 yaşından sonra ortopedik ayakkabıların hiçbir faydası yoktur. Çocuğun şikayetlerine bağlı olarak, tabanlıklar verilir. Daha ileri yaşlarda ciddi şikayetler varsa, ameliyatlarla düzeltme imkanı mümkün.” dedi.

Düz Taban Ayak Kimlerde Görülür
– Aşırı şişman veya zayıflarda.
– Topuk kemiğinin kırılmasında.
– Hiç ayakkabı giymemiş kişilerde, çocuklarda.
– Uzun süre ayakta durmayı gerektiren işlerde çalışanlarda.
– Ayak kemerlerini destekleyen, kaslarda oluşabilcek zayıflamada.

Düz Taban Ayak Şikayetleri Düz taban ayaklı kişiler , uzun süre ayakta kaldıkları zaman şiddetli ağrılar oluşur, yürümede güçlük çeker.Ayakları düztaban olmasına rağmen çoğu çocuğun hiçbir şikayeti yoktur. Bazı çocuklar yorgunluktan ve ağrıdan şikayetçi olabilir. Bazıları da ayakkabılarını çabuk deforme ederler. Ancak çoğu zaman şikayetçi olan ayağın şekli nedeniyle anne baba ve yakın çevreleridir.

Düz taban ayak tedavisi
Çocuklarda ayak kavisi oluşmaya 3 yaşından sonra başlar, bu yaşa kadar tüm çocuklar düztabandır. Bu yaştan önce ayakkabıların içine taban yükseltileri yerleştirmek sakıncalıdır ve ağrıya yol açar. 3 yaş sonrası ayak kavisi gelişmeye başlar ve bu 10 yaşına kadar devam eder. Bu tamamen doğal bir süreçtir ve giyilen ayakkabı ile ilgisi yoktur, herhangi bir tedavi gerekmez. Düztabanlık ağrılı ise nedeni araştırılır. Aşil tendonu gergin ise germe egzersizleri verilir. Ayakkabı anormal aşınıyorsa uygun destekler verilebilir. Esnek düztabanlıklar ileri yaşlarda sebat edebilir, ancak genellikle ağrısız olup tedavi gerektirmezler. Bazen tabanlık desteği faydalı olabilir. Esnek olmayan düztabanlıklar çeşitli sebeplere bağlı olabilir. Sebebin araştırılması, ağrılı ise tedavi edilmesi uygundur. Tedavi için ayakkabı içine destekler, egzersizler uygulanabilir. Bazı durumlarda ise cerrahi tedavi gerekebilir.
-Eğer çocuğunuzda aktiviteye bağlı ağrı veya yorgunluk oluyorsa doktorunuz öncelikle aşil tendonunu germe ekzersizi verecektir. Hala rahatsızlık devam ediyorsa bir tabanlık verecektir. Tabanlık ağrı ve yorgunluğu azaltırken ayakkabı ömrünü uzatır. Bazen aşil gerginliğini azaltmak için fizik tedavi ve alçılama da gerekebilir. Bunlara rağmen devam eden ağrıda cerrahi tedavi önerilebilir. Ancak çok az sayıda esnek düz tabanlığın zaman içinde cerrahi tedaviye gereksinim gösterdiğini unutmamak gerekir

Çocuklarda Düz Tabanlık
Uzmanlar, çocukların 7 yaşına kadarki gelişim süreçlerinde ayaklarının iç kısmında “kubbe” oluşmamasının normal olduğunu açıkladı.
Uzmanlara göre bebeklere vaktinden önce giydirilen bazı ortopedik ayakkabılar, düz tabanlığı kalıcı hale getirebiliyor.
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görev yapan Doç. Dr. Ömer Akçalı, çocukların normalde 1 yaş civarında yürümeye başladığını, çocuğun yere “geniş” ve “patates” gibi basmasının ailelerin dikkatini çektiğini söyledi.
Çocukların bu tür adımlarının normal olduğunu vurgulayan Akçalı, hemen ortopedik ayakkabılara yönelmenin doğru yaklaşım olmadığını belirtti.
Her çocuğun yürümeye başladığında ayağının iç kısmına bastığını, ayak tabanının düz olduğunu, 2-3 yaşına doğru bu düzlüğün yavaş yavaş yükselmeye başladığını anlatan Akçalı, ayak kavisinin kubbe haline gelmesinin 7 yaşına kadar sürebildiğini açıkladı.
Özellikle 3 yaşına kadarki süreçte bu şekildeki çocukları düz tabanlı olarak nitelememek gerektiğini vurgulayan Akçalı, düzlüğün devam etmesi durumunda ortopedik ayakkabılara yönelmek gerektiğini kaydetti.
Akçalı, çocuğa yardımcı olması düşüncesiyle alınan bazı ayakkabıların yarar yerine zarar getirebileceği uyarısında bulundu: “Özellikle tabanı sert ortopedik ayakkabılar çok zararlı. Tabanı yumuşak olan burnu sert olan ayakkabıların seçilmesi lazım. Bu dönemlerde düz taban düşünülerek kullanılan ayakkabılar ilerde çocukta ciddi sorunların oluşmasına neden olur. Çocuklara giydirilen ortopedik ayakkabılar, ayaktaki kıkırdak şeklindeki kemiklere baskı yaparak geçici düz tabanlığın kalıcı hale gelmesine neden olur.”
Akçalı, çocuklarında ortopedik sorun olduğunu düşünen ailelerin, ayakkabı almadan önce çocuklarını mutlaka uzmana göstermeleri gerektiğini de belirtti.
Akçalı, “Eğer doktor, mevcut durumun normal olduğunu belirtiyorsa, ailelerin de bu noktada ikna olması lazım. Zaten 1-2 yaşındaki bir çocuğun ayağında bir kavis varsa, bu bir takım hastalıkların göstergesi oluyor, asıl bu yaşlarda ayaklar kubbeli olursa, normal olmayan bir durumla karşı karşıyayız” dedi.

Çocuklarda Esnek Düz Tabanlık
Çocuğunuzun ayağı basarken düz, otururken veya parmak uçlarındayken normal ayak içi girintisi görülüyorsa buna esnek düz tabanlık denir. Bu durum aileler için büyük bir endişe kaynağıdır. Oysa çocukların büyük kısmı sorunsuz olarak büyürler.

Bu durumda genellikle:
– Ağrısızdır,
– Yürüme veya spor sırasınd ara vermeyi gerektirmez,
– Zaman içinde cerrahi ve diğer herhangi bir tedaviyi gerektirmeden düzelir.
– Esnek düz tabanlıkta normal kas fonksiyonuna sahiptir, eklem hareketleri normaldir.
Kemiklerin ve bağların biçim ve gerginlikleri ayağın uzunluğu boyunca iç kısımda topuk ile parmaklar arasındaki girintiyi oluşturur. Bu girinti bebeklikte yoktur. Büyüdükçe bu ark gelişir. Normal bebek ayaklarındaki fazla yağ dokusu ve arkın zamanla gelişmesine bağlı olarak 3 yaşına kadar bebeklerin çok büyük kısmında ailelerde düz tabanlık endişesi bulunur. Esnek düz tabana sahip çocuklarda taban arkının gelişimi 5-7 yaşlarına kadar devam eder. Düz tabanlığın buluğ çağlarına kadar devam etmesi durumunda ayak tabanında ağrı olabilir. Bu durumda doktora başvurulması gerekir.
Yukarıda anlatıldığı gibi bu tip düz tabanlığın tedavisi buluğ çağına kadar yoktur. Bu durumdaki aileler gereksiz yere çok sayıda daktor başvuruları, ortopedik botlar-tabanlıklarla zaman ve para kaybederler.
Buluğ çağında ağrılı ayaklarda doktor ağrının nedenini araştırır. Bu genellikle gergin aşil tendonuna veya sert düz tabanlığa bağlı olabilir. Aynı zamanda çocukların giyilmiş ayakkabılar ile doktora götürülmesi önemlidir, çünkü doktorlar için ayakkabılarının uygunluğunu ve aşınmanın nerede olduğunun görülmesi tanıda çok önemlidir. Doktor aynı zamanda ailede düz tabanlığı olup olmadığınıda soracaktır. Çünkü ayaklardaki kemik dizilim ve biçimini etkileyen temel özellik genetik yapıdır. Aynı zamanda doktorunuz çocuğunuzda sinir veya adele hastalığı olup olmadığınıda tetkik edecektir.

Tedavi
Eğer çocuğunuzda aktiviteye bağlı ağrı veya yorgunluk oluyorsa doktorunuz öncelikle aşil tendonunu germe ekzersizi verecektir. Hala rahatsızlık devam ediyorsa bir tabanlık verecektir. Tabanlık ağrı ve yorgunluğu azaltırken ayakkabı ömrünü uzatır. Bazen aşil gerginliğini azaltmak için fizik tedavi ve alçılama da gerekebilir. Bunlara rağmen devam eden ağrıda cerrahi tedavi önerilebilir. Ancak çok az sayıda esnek düz tabanlığın zaman içinde cerrahi tedaviye gereksinim gösterdiğini unutmamak gerekir.

Düz taban hastalığı nedir?

Advertisements

Tag Cloud

%d bloggers like this: